הל קניו×Ŗ קופה קונה

הל קניו×Ŗ קופה קונה

    Serv Serv Serv Serv Serv Serv Serv Serv Serv Serv Serv Serv Serv Serv Serv Serv Serv Serv Serv Serv Serv Serv Serv Serv Serv Serv Serv Serv Serv Serv Serv Serv Serv Serv Serv Serv Serv Serv Serv Serv Serv Serv Serv Serv Serv למעלה בצק עוגיו×Ŗ בקי×Øו×Ø ×¢× קשיו ציפוי ק×Øמלהחומ×Øים
  • 1 - חבילה (18 עוז) מקפיא שוקולד עוגיו×Ŗ בצק עוגיו×Ŗ
  • 1 - כוה צ 'יפה אפייה לבן
1 1/2 - כוהו×Ŗ קשיו קשיו ח×Ŗיכו×Ŗ

1/2 - כוה ק×Øמל ציפוי

1 - כף זהב מדליה ā„¢ קמח לכל מט×Øה

1/2 - כוה M & M ā„¢ הוכ×Øיו×Ŗ שוקולד minis (מ×Ŗוך שקי×Ŗ 12 אוז)

שלבים1. ×Ŗנו×Ø ×—×•× ל 350 מעלו×Ŗ צלזיוה. ×Øיהוה מחב×Ŗ 13x9 אינׄ 'עם ×Ŗ×Ø×”×™×” בישול. חו×Ŗכים בצק עוגיו×Ŗ ל×Ŗוך פ×Øוהו×Ŗ 1/2 אינׄ '. מהד×Øים פ×Øוהו×Ŗ ב×Ŗח×Ŗי×Ŗ המחב×Ŗ. לחצו בצק באופן אחיד כדי ליצו×Ø ×§×Øום. אופים 10 עד 15 דקו×Ŗ או עד חום זהוב בהי×Ø

2. מפז×Øים א×Ŗ M & M ā„¢ הוכ×Øיו×Ŗ שוקולד שוקולד מיני קשיו על ק×Øום חם. בקע×Øה קטנה, מע×Øבבים ק×Øמל ציפוי וקמח עד חלקה; טפטוף על שבבי אפייה וקשיו. מפז×Øים פיהו×Ŗ שוקולד לאפיי×Ŗ חלב; לחׄ קלו×Ŗ

3. אופים 15 עד 20 דקו×Ŗ או עד ציפוי הוא ×Ŗוהה. מגניב לחלוטין, 1 שעה 30 דקו×Ŗ עד 2 שעו×Ŗ, לפני חי×Ŗוך. עבו×Ø ×‘×Øים, לח×Ŗוך 6 שו×Øו×Ŗ על ידי 6 שו×Øו×Ŗ

ש×Ŗ×£ עם החב×Øים שלך

מ×Ŗכונים דומים

add