30-Minute 注讜祝 讚讬讜讜讗谉

30-Minute 注讜祝 讚讬讜讜讗谉

  • 讝诪谉 讛讻谞讛: 5 讚拽讜转 讝诪谉 讘讬砖讜诇
  • : 30 讚拽 '
  • 诪谞讜转: 4

拽驻讬爪讛 讘专讜拽讜诇讬 拽驻讜讗

1 - 1/2 讻讜住讜转 诪注讚谞讬讬讛 诪注讚谞讬讬讛 专讜讟讬住专讬 注讜祝

1/4 - 讻驻讬转 讛拽专拽注 砖讞讜专

诪专讻讬讘讬诐1 - 砖拽讬转 (12 注讜讝) 驻诇驻诇
1 - 讬讻讜诇 (18.5 讙专 ') Progresso 鈩 注讜祝 砖诪谞转 讜诪专拽 讗讜专讝 驻专讗讬
1/2 - 讻讜住 讙讘讬谞转 爪'讚专讚 (2 讙专')
1/4 - 讻讜住 驻专讜讙专住讜 讗讬讟诇拽讬 住讙谞讜谉 panko 驻专讬讱 驻讬专讜专讬 诇讞诐

砖诇讘讬诐

  • 1 . 诇转谞讜专 讘讞讜诐 砖诇 375 诪注诇讜转. 诪讘砖诇讬诐 讘专讜拽讜诇讬 注诇 驻讬 讛讜专讗讜转 4 讚拽讜转. 诪谞讬讞 讘专讜拽讜诇讬 注讜祝 讘住讬专 诪专讜讘注 9 讗讬谞抓 ungreased. 诪驻讝专讬诐 驻诇驻诇.
  • 2. 讬讜爪拽讬诐 诪专拽 诪注诇 讘专讜拽讜诇讬 讜注讜祝. 诪驻讝专讬诐 驻讬专讜专讬 讙讘讬谞讛 讜诇讞诐.
  • 3. 讗讜驻讬诐 讻 20 讚拽讜转 讗讜 注讚 讞诐 讜诪讘注讘注.

砖转祝 注诐 讛讞讘专讬诐 砖诇讱

诪转讻讜谞讬诐 讚讜诪讬诐

add